Aposto!

Sponsorluk Rehberi

Aposto! Sponsorluk Rehberi

Bu belge, Aposto!'nun sponsorlu içeriklerindeki ve marka iş birliklerindeki tutumunu ve belirlediği standartları içerir. Aposto!'nun editoryal tutarlılığını ve okur güvenini sağlayabilmesi için, Aposto!'da yer verilen sponsorlu içeriklerin uyması gerektiği standartları belirler. Markaları Aposto!'nun sponsorluk hizmetlerinin kapsamına ilişkin aydınlatma görevi üstlenir.Öte yandan markalara Aposto!'da sponsor olarak yer alma süreçlerinin nasıl ilerlediğini gösterir.

Belirlenen standartlar ve bu dokümanda yazılan süreçler Aposto!'nun tüm sponsorlu içeriklerinde, tüm markalar için uygulanır. Sponsor olma talebinde bulunan kişi, kurum, kuruluşun geneli dokümanda Marka olarak adlandırılacaktır.

Aposto! Sponsorluk Hizmetlerinin Kapsamı

 • Aposto!, kendisine günlük ya da haftalık bültenler (Aposto! İstanbul, Pareto, Aposto! Teknoloji, Duende) için sponsor olan markalara; marka yönlendirmesiyle editoryal içerik hazırlanması ve hazırlanan içeriğin Aposto! e-posta bültenleri ve podcast yayınları aracılığıyla dağıtılması hizmetlerini sunar.
 • Aposto!’nun sponsorluk modelleri önceden belirlenmiştir. Aposto! Sponsorluk Dosyası’nda yer alan bu modellerin dışına çıkılmaz, modellerin kapsamları esnetilmez. Her tekil sponsorluk modeli; bir metin oluşturma, metin revizyonu ve bir yayın hakkını kapsar.
 • Editoryal içerik, marka tarafından Aposto!’ya iletilen ve markaya, ürüne ya da kampanyaya dair bilgi içeren özet dokümanı üzerinden Aposto! editörleri tarafından oluşturulan; markanın öne çıkarılmasını istediği noktaları işleyen ve markanın talep ettiği bağlantılara yönlendirme yapan içeriktir.
 • Dağıtım kanalları, Aposto!’nun esas dağıtım kanalı e-posta bültenleridir. Editoryal içerikler, markanın tercih ettiği e-posta bülteni kanalıyla, o bültenin abonelerine ulaştırılır. Aposto! abone segmentasyonu yapmaz. Günün Sponsoru ve Günün Büyük Sponsoru modelleriyle üretilen içerikler, yayın tarihi belirtilmek koşuluyla Aposto! internet sitesinde de saklanır. Aposto!’nun podcast yayınları, sponsorluk modeli kapsamında ise dağıtım kanalı olarak kullanılabilir. Markalı içeriğin Aposto!’nun Instagram, LinkedIn, Twitter gibi sosyal medya hesaplarında dağıtımı ise tamamen Aposto!’nun inisiyatifindedir, hiçbir sponsorluk modelinde yer almaz.
 • Aposto!, e-posta bülteni odağında faaliyet gösteren bir yeni medya ve teknoloji şirketidir. Aposto! bir tasarım ajansı, kreatif ajans, dijital ajans, reklam ajansı, içerik ajansı, PR ajansı ya da toplu e-posta gönderimi aracı değildir. Buradan hareketle, Aposto!, sponsor markalara; yukarıda tanımlanan editoryal içeriğin dışında görsel tasarım / video içerik / yaratıcı içerik / yaratıcı konsept sunmaz. Editoryal içerik, yukarıda sıralanan kanallar dışında dağıtılmaz. Aposto!, markaların kişi listelerine / veri tabanlarına bülten gönderimi yapmaz; markalar için oluşturduğu sponsorlu içerikleri Aposto! aboneleri dışında kimseye ulaştıramaz.

Aposto!’da Yer Alan Sponsorlu İçeriklerin Formatı ve Sponsorluk Süreci

 • Aposto!’nun farklı sponsorluk modellerinde, en az 20 / en çok 450 kelimelik editoryal içerikler Aposto! editörleri tarafından, markanın yönlendirmelerine uygun olarak üretilir. Günün Sponsoru ve Günün Büyük Sponsoru modeli kapsamında üretilen içeriklere, tanıtım metnini reklamdan uzaklaştırmak için konuya, temaya, trende, markanın çözdüğü probleme ilişkin bir giriş paragrafı ile başlanır. Modellere ilişkin ayrıntılı bilgi Sponsorluk Modelleri dosyasından alınabilir. Daha önce Günün Sponsoru ya da Günün Büyük Sponsoru modelleri için yazılmış örnek sponsorlu içeriklere bu bağlantıdan ulaşılabilir.
 • Aposto!'da yer alan markalı içeriklerin markalı içerik olduğu, SPONSORLU etiketiyle özellikle ve mutlaka belirtilir. Sponsorluk modellerinde belirtilen alanlar dışında, Aposto! bültenlerinin ya da podcastlerinin herhangi bir yerinde sponsorlu içeriğe yer verilmez.
 • Aposto!, markalardan kampanyaya dair özet dokümanını, markanın PNG/SVG transparan açık/koyu zemin logolarını, markaya ait bağlantı adreslerini iletmelerini bekler. Daha sağlıklı onay süreçleri sürdürebilmek için bu materyalin yayın tarihinden en geç 1 hafta önce iletilmiş olması beklenir.
 • Aposto! kullandığı bağlantıların tıklanma istatistiklerini takip eder ve markanın talebine bağlı olarak bir rapor sunabilir. Raporda gönderim sayısı, e-postanın toplam/unique açılması, e-postanın genelinde yer alan bağlantıların aldığı toplam/unique tıklanma sayısı, (markalı içerikte yer alan her bağlantı için) toplam/unique tıklanma sayısı ve eğer sponsorluk modeli kapsamında ise podcast dinlenme sayıları metrikleri yer alır. Öte yandan markalar, Aposto!’da yer verdikleri bağlantıların tıklanma istatistiklerini dilerlerse kendi araçlarıyla da takip edebilir, bunun için takip kodu / özel URL iletmeleri gerekir.

Aposto!’nun ve Markaların Sponsorluk Süreçlerindeki Hakları ve Yükümlülükleri

 • Aposto!, etik ilkelerine ve yayın politikasına uymayan markalarla çalışmayı reddetme hakkını saklı tutar.
 • Aposto! ile çalışmayı tercih eden markalar, Aposto!’nun etik ilkelerine ve yayın politikasına uymayı kabul etmiş olur. Aposto!, yer verdiği içerikleri etik ilkelerine ve yayın politikasına uygun kılmak konusunda tam inisiyatif sahibidir.
 • Aposto!, markalı içeriklerde sponsor marka itibarına zarar verecek, marka değerleriyle çelişecek, markanın onaylamayacağı ifadelere yer vermemeyi taahhüt eder. İçerikler onay süreci tamamlandıktan sonra yayına alınır. Eğer tarafların uzlaşamadığı bir durum-ifade oluşursa yeni ifade biçimlerinin denenmesi tercih edilir.
 • Markalar sponsorlu içeriklerde konu edilen ürün ya da hizmetlerin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygunluğunu sağlamaktan doğrudan sorumludur. Bir sponsorlu içeriğin yasa dışı bir ürün ya da hizmete yönelik olduğu tespit edildiğinde Aposto! ürün ya da hizmetle ilgili sorumluluk kabul etmez. Söz konusu içeriğin bir kısmına ya da tamamına erişimi kısıtlayabilir ya da içeriği tamamen kaldırabilir.
 • Aposto!, herhangi bir sebeple sponsorluk anlaşmasından cayacak olan markaların cayma taleplerini planlanan yayın tarihinden en az 1 hafta önce bildirmelerini bekler.
 • Aposto!, sponsorlu içeriklerde yer verdiği markaların sunduğu ürün ya da hizmetin kalitesine ilişkin sorumluluk kabul etmez.
 • Aposto!, Aposto! markasının itibarına zarar verebileceği yayından sonra tespit edilmiş sponsorlu içeriklerin tamamını ya da bir kısmını reddetme, yayından kaldırma hakkını saklı tutar.
 • Aposto!, hangi markalarla çalışacağına ürün, kampanya, marka, hizmet bazında karar verir. Aposto!, aşağıdaki durumlarda ilgili markalarla çalışmayı ve ürün/hizmet tanıtımı yapmayı doğrudan reddeder:
  • Aposto!'nun etik ilkeleri ve yayın politikası uyarınca kaba, saldırgan, küçük düşürücü, tehditkâr ürün ve hizmetlerin tanıtımı.
  • Uyuşturucu, yasa dışı maddeler, telif haklarını ihlal eden yasa dışı ürün ve hizmetlerin tanıtımı.
  • Herhangi bir bireye, gruba, kuruma, organizasyona, ülkeye karşı nefret ve şiddet söylemi içeren ürün ve hizmetlerin tanıtımı.
  • Aposto! markasının marka değerine, markasının üstlendiği görevine ve belirlediği ilkelere uymayan ürün ve hizmetlerin tanıtımı.

İnternet Sitesi İçin

Aposto! Sponsorluk Rehberi

Bizimle çalışmayı düşündüğünüz için teşekkürler.

Aposto! olarak bültenlerimizde ve podcastlerimizde yer verdiğimiz sponsorlu içerikleri birer keşif alanı olarak görüyoruz.Bu sebeple sponsorlu içeriklerde yalnızca reklam metinlerinin ötesine geçerek doğru okurla buluşan nitelikli içerikler sunmaya gayret ediyoruz.

Bültenlerimizde yer verdiğimiz sponsorlu içeriklerin, sponsor markalarımızın belirlediği hedeflere ulaşmasını biz de en az markalar kadar önemsiyoruz.Tüm içerikleri, bu hedefleri dikkate alarak oluşturuyoruz.

Sponsorluk süreçlerini sağlıklı bir iletişimle sürdürebilmek için vaatlerimizi belirli sınırlar içinde tutuyor ve sponsor markalarımızdan bazı şeyler bekliyoruz.

Aposto!’nun tarafların haklarını korumak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla

Ayrıntılar için dokümana göz atmanızı rica ederiz.

SPONSORLUK REHBERİ

Hâlâ ilginizi çekiyorsa sponsorluk modellerimize ve fiyat politikamıza dair ayrıntılı bilgi için bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.