Aposto!

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

Aposto Teknoloji ve Medya Anonim Şirketi (“Aposto!”) olarak başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; aşağıda yer alan amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için siz kullanıcılarımıza ait kişisel verileri, yine anılan yasalara uygun surette işlemekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Aposto! tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin Aposto! tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurtiçinde veya yurtdışında bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

A. Aposto! Kullanıcıları

Kişisel VeriVeri İşleme AmacıHukuki SebepYurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı
 • Kimlik Bilgisi (Yaş aralığı)
 • İletişim Bilgisi (E-posta adresi, ikamet edilen şehir)
 • Aposto! bülten üyeliğinin oluşturulması
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Açık Rıza (Yurtdışı)
 • İş Ortağı – Verilerin yedeklenmesi (Yurtdışı)
 • İletişim Bilgisi (E-posta adresi)
 • Aposto! bülteninin kullanıcılara gönderiminin sağlanması
 • Açık Rıza
 • İş Ortağı – E- posta gönderim hizmeti alınması
 • İletişim Bilgisi (E-posta Adresi)
 • Kullanıcı Bildirimi (Talep/şikayet mesajının içeriği)
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi
 • Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Açık Rıza (Yurtdışı)
 • İş Ortağı – Verilerin yedeklenmesi (Yurtdışı)
 • Kimlik Bilgisi (IP Bilgisi, yaş aralığı)
 • İletişim Bilgisi (E-posta adresi, ikamet edilen şehir)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler)
 • Hizmetlerin kullanımının arttırılması için hedefleme ve analiz çalışmaları yapılması
 • Meşru menfaatin bulunması
 • Açık Rıza (Yurtdışı)
 • İş Ortağı – Hedefleme ve analiz çalışmalarının yürütülmesi için hizmet alınması (Yurtdışı)

B. Aposto! STK Destek Programı Başvurucuları

Kişisel VeriVeri İşleme AmacıHukuki SebepYurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı
 • İletişim Bilgisi (E-posta adresi)
 • İrtibat Kişisi Bildirimi (Paylaşım mesajının içeriği)
 • Taleplerin yönetimi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Meşru menfaatin bulunması
 • İş Ortağı – elektronik form yönetimi için teknik altyapı hizmeti alınması (Yurtdışı)

C. Sponsor İrtibat Kişileri

Kişisel VeriVeri İşleme AmacıHukuki SebepYurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı
 • Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)
 • İletişim Bilgisi (E-posta adresi)
 • İrtibat Kişisi Bildirimi (Yorum/soru mesajının içeriği)
 • Taleplerin yönetimi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Meşru menfaatin bulunması
 • İş Ortağı – elektronik form yönetimi için teknik altyapı hizmeti alınması (Yurtdışı)

Aposto! yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Aposto! ‘ya başvurarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kanun'da belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, hangi haklarınızı kullanmak istediğinizi açık olarak belirttiğiniz ıslak imzalı bir dilekçe veya apostonews.com/kvkkbasvuru adresinde yer alan form ile formda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle ulaştırabilirsiniz. Aposto! ‘ya veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.