Aposto!

Ethos

Aposto! teknoloji ve tasarımdan beslenen bir medya platformu. Kişilere “gürültüden uzak” bir medya deneyimi sunmayı amaçlayan bir haber servisi. Bu misyon doğrultusunda Aposto! çalışma hayatı boyunca;

  • Herhangi bir politik parti, organizasyon, kurumdan bağımsız bir şekilde yayın süreçlerini yönetecek. Hiçbir politik oluşum, parti ya da politikacıyla bağış, yardım, destek adı altında maddi ilişkiler kurmayacak.
  • Aposto! haber alma deneyimini yerel ve küresel teyit organizasyonlarıyla birlikte yürüterek manipülatif veya spekülatif içeriklere yer vermekten kaçınacak.
  • Tüm aksiyonlarını eşitlik, sürdürülebilirlik, saydamlık ilkeleri doğrultusunda alacak.
  • Bu ilkeler doğrultusunda Aposto! ve Aposto!’yu temsil eden kişiler hiçbir çalışana, ortağa ya da iş partnerine etnik kimlik, din, siyasi görüş, cinsel yönelim, görünüş bazında ayrımcılık yapmayacak.
  • Okurlarının, yazarlarının ve paydaşlarının veri gizliliğine en yüksek seviyede özen gösterecek.
  • “Haber alma özgürlüğünü” verilmesi gereken bir “servis” olarak kabul edip geleneksel bir gazete, dergi ya da yayın kuruluşu gibi belli ideolojileri savunmayacak.
  • Doğayı ve hayvan haklarını savunan politikalar belirleyecek.
  • Çalıştığı her kurumu bu değerler doğrultusunda özenle seçecek.
  • Bu değerlere uymayan partnerleriyle çalışmayı bırakacak.
  • Bu değerleri periyodik olarak güncelleyecek ve her paydaşıyla paylaşacaktır.

Aposto! Ethos'un güncellenmesi durumunda tüm yayıncılarımıza, okurlarımıza ve iş partnerlerimize güncellenmiş versiyonunu ileteceğiz.